Ua
Вхід/Реєстрація
Ви можете використати свій код клієнта.

Інформація / Правила роботи

Нижченаведена інформація визначає ПРАВИЛА і умови використання Користувачем матеріалів і сервісів сайту www.autonovad.ua.

 

1. Основні поняття.

    1.1. Сайт - сукупність електронних документів і файлів компанії ТОВ "АвтоНова-Д" в комп'ютерній мережі, об'єднаних під одним доменним ім'ям: autonovad.ua.

    1.2. Користувач — фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на сайті www.autonovad.ua, володіє можливістю візуального ознайомлення з розміщеною на ресурсі інформацією. Фактом реєстрації вважається успішне заповнення реєстраційної форми на сайті www.autonovad.ua, внаслідок чого створюється обліковий запис у базі даних і Клієнтом закріплюються його логін і пароль доступу.

    1.3. Адміністрація — керівник і співробітники компанії ТОВ «АвтоНова-Д», що мають доступ до адміністративних інтерфейсів.

 

2. Загальні умови.

    2.1. Користувач зобов'язаний дотримуватися Правил з моменту його реєстрації і до моменту анулювання його облікового запису.

    2.2. Адміністрація має право заблокувати обліковий запис Користувача внаслідок порушення ним цих Правил.

    2.3. Адміністрація має право в односторонньому порядку змінити зміст Правил. Зміни вступають в дії в момент їх розміщення на сайті.

 

3. Зобов'язання користувача.

    3.1. Фактом реєстрації на Сайті Користувач дає свій добровільну та однозначну згоду на автоматизовану обробку, збір, накопичення та використання, включення до бази даних, передачу (поширення), зміну, обмеження доступу або відмову в ньому, видалення (знищення) персональних даних, вказаних при реєстрації на Сайті, а також інших персональних даних, які стали відомі Адміністрації внаслідок реєстрації Користувача на Сайті, його ознайомлення з вмістом Сайту або вчинення ним інших дій, так або інакше пов'язаних з Сайтом. Всі зазначені дії Адміністрація має право здійснювати без будь-якого додаткового, в т. ч. письмового, повідомлення або узгодження з Користувачем.

    3.2. Фактом реєстрації на Сайті Користувач підтверджує, що він був проінформований про мету обробки його персональних даних, якими є:

    - здійснення будь-яких дій, пов'язаних з укладенням, зміною, припиненням договорів та інших угод;

    - надання третіми особами послуг для досягнення ТОВ «АвтоНова-Д» цілей його діяльності та/або виконання укладених ним договорів;

    - реалізації та захисту прав та інтересів ТОВ «АвтоНова-Д», виконання його зобов'язань.

    - здійснення адміністрацією та ТОВ "АвтоНова-Д" інших будь-яких дій, не заборонених законодавством України.

    3.3. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, які можуть розглядатися як порушують законодавство України, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, а також інших будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи сайту і сервісів Сайту.

    3.4. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

    3.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити законодавству України і загальноприйнятих норм моралі і моральності. Користувачі повинні дотримуватися поважну форму спілкування. Всім користувачам сайту забороняється:

    - ображати користувачів, що залишили свій коментар в будь-якій формі (заборонені прояви будь-якої грубості, особистих образ і нецензурних висловлювань, загрози, щодо конкретних осіб);

    - писати рекламні тексти, повідомлення комерційного характеру і будь-який інший спам;

    - проявляти расову, національну та релігійну неприязнь, пропагувати тероризм, екстремізм, фашизм, наркотики та інші теми, несумісні із загальноприйнятими законами, нормами моралі та пристойності;

    - посилатися на інші ресурси мережі Інтернет;

    - публічно пред'являти претензії і обговорювати дії або бездіяльності адміністратора. Користувач сайту, не згодний з дією адміністратора, може висловити свою незгоду директору ТОВ "АвтоНова-Д". Рішення директора є остаточним.

    3.6. Фактом реєстрації на Сайті Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил і безумовно приймає їх.

 

4. Інші умови.

    4.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цих Правил або пов'язані з ним, підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

    4.2. Фактом реєстрації на Сайті Користувач дає свою згоду на одержання від компанії ТОВ «Авто-Нова-Д» інформаційних електронних поштових повідомлень.

    4.3. При цитуванні будь-яких матеріалів Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на сайт обов'язкове.

    4.4. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем умов цих Правил та/або положень чинного законодавства України.