Ua
Вхід/Реєстрація
Ви можете використати свій код клієнта.

Публічний договір купівлі-продажу

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом директора

ТОВ «Автонова-Д Плюс»

Дука Б.П.

№ 1008/1 від 10 серпня 2018 року

місто Київ

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу запасних частин в інтернет-магазині autonovad.ua

               

Цей Договір є публічною пропозицією (офертою) Товариства з обмеженою відповідальністю «Автонова-Д Плюс», що є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за ідентифікаційним номером 42055235, з місцезнаходженням: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 16/13 литера "А", в особі директора – Дука Богдана Петровича, який діє на підставі Статуту (далі – Продавець), до невизначеного кола фізичних осіб, які виявили намір придбати запасні частини та витратні матеріали до колісних транспортних засобів, на веб-сайті: autonovad.ua (далі –інтернет-магазин Продавця) та погодились на умови цього Договору (далі –Покупець), що разом в тексті Договору іменовані як «Сторони», про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

1.1. За цим Договором Продавець на підставі замовлення, підтвердженого в порядку, встановленому Договором, зобов'язується передати у власність Покупця деталі (запасні частини) та приладдя до транспортних засобів торгових марок «Volkswagen», «Skoda», «Audi», «Seat», тощо (далі – Товар), а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити Товар, а також виконати інші зобов'язання, передбачені цим Договором.

1.2. Цей Договір вважається укладеним Сторонами з моменту підтвердження замовлення в інтернет-магазині Продавця, в порядку, встановленому Договором. Покупець ознайомлюється з текстом цього Договору безпосередньо на веб-сторінці інтернет-магазину Продавця.

 

2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ-ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

 

2.1. Для здійснення Замовлення Покупець може зареєструватися в інтернет-магазині в якості користувача особистого кабінету під індивідуальним логіном та паролем, шо надається Покупцю після ознайомлення з умовами даного Договору, на підставі отриманих персональних даних Покупця (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса проживання, засоби зв'язку) та інших конфіденційних даних (номер кузову транспортного засобу, рід діяльності тощо). Відсутність реєстрації користувача не є підставою для відмови у виконанні замовлення.

2.2. Здійснення замовлення Товару виконується Покупцем в наступному порядку:

- вибір Товару за індивідуальним оригінальним номером (кодом) згідно каталогів виробника транспортних засобів, зокрема, але не виключно,  «ЕТКА», тощо;

- ознайомлення з описом Товару (креслення, фотографічне зображення);

- отримання он-лайн або телефонної консультації Продавця з приводу правильності підбору Товару відповідно до кузову транспортного засобу (за бажанням Покупця);

- ознайомлення Покупця зі строком, в який Товар буде передано Покупцю (далі – «строк поставки»);

- вибір способу отримання Товару;

- зазначення способу оплати Товару;

- підтвердження Покупця про ознайомлення та згоду з умовами цього Договору;

- підтвердження замовлення Товару.

2.2. Товар передається Покупцю в строк, погоджений при підтвердженні замовлення в інтернет-магазині. Строк поставки, що зазначається в інтернет-магазині, обчислюється в робочих днях. Даний строк може бути змінено Продавцем в односторонньому порядку у випадку зміни строків постачальником (ами) Продавця, про що Продавець повідомляє Покупця в день отримання інформації про зміну строку поставки.  

2.2.1. Передання Товару, що відноситься до категорії «Х-деталей», здійснюється за умови надання Покупцем аналогічної деталі, демонтованої з транспортного засобу, та згідно правил придбання Х-деталей, розміщених в інтернет-магазині Продавця.  

2.3. Місцем передачі Товару є склад Продавця, під яким в Договорі розуміється будь-яке приміщення, що використовується  Продавцем з метою приймання-передання Товарів. Перелік складів розміщується в інтернет-магазині Продавця згідно розділу 8. Цього Договору.  Покупець самостійно обирає склад Продавця під час оформлення замовлення.

2.3.1. Покупець перевіряє відповідність Товару умовам комплектності, кількості та асортименту безпосередньо при його прийманні. У випадку виявлення невідповідності Товару умовам Договору Покупець має право відмовитись від такого Товару або вимагати надати Товар, що відповідає умовам Договору. На підтвердження відповідності Товару умовам Договору , Сторони підписуються видаткову накладну.

2.4. На вимогу Покупця та за його рахунок, Продавець здійснює відправлення Товару перевізником до пункту призначення, зазначеного Покупцем у замовленні, про що повідомляє Покупця в день відправлення Товару шляхом направлення електронного повідомлення із зазначенням: найменування перевізника, адреси складу перевізника, на який відправлено Товар, номеру товарно-транспортної накладної перевізника.

2.4.1. Ризик випадкового пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця в момент передання Товару перевізнику. Продавець забезпечує страхування мінімальних ризиків втрати Товару під час декларування вантажу на умовах відповідного перевізника. Продавець на власний розсуд може прийняти рішення про відшкодування вартості Товару понад суму страхового відшкодування, виплаченого транспортною компанією або страховою компанією, зазначеною при декларуванні вантажу. При цьому, для отримання відшкодування. Покупець зобов’язаний надати Продавцю акт пошкодження Товару, оформленого та підписаного перевізником в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.4.2. Товар приймається Покупцем на підставі видаткової накладної, один примірник якої повертається Продавцю в день отримання Товару.

2.4.3. У випадку виявлення Покупцем невідповідності отриманого Товару умовам Договору щодо кількості, асортименту, або комплектності з вини Продавця, Продавець зобов'язаний забезпечити відправлення Товару, що відповідає умовам Договору та повернення Товару, що не відповідає умовам Договору за власний рахунок не пізніше трьох днів з дати отримання повідомлення про неналежне виконання зобов'язань. Покупець зобов'язується повідомити про невідповідність Товару умовам Договору не пізніше наступного дня з дати отримання його від перевізника.

2.5. Покупець має право повернути Товар належної якості, що не має ознак встановлення та/або використання, протягом 14 (чотирнадцяти) днів від дати повернення (з урахуванням логістики до адреси повернення (див пункт 2.5.1). Водночас Товар має бути в упаковці виробника (якщо упаковка передбачена виробником) та у супроводі документів, за якими він був отриманий Покупцем із зазначенням штрих-коду з номером замовлення.

2.5.1. Повернення Товару належної якості здійснюється виключно за адресою складу: м. Київ, провулок Балтійський 20. Витрати на доставку Товару покладаються на Покупця.

2.5.2. Повернення Товару перевізником погоджується з продавцем через особистий кабінет в інтернет-магазині або засобами телефонного (мобільного) зв'язку з обов’язковим повідомленням Продавця про: строк відправлення, найменування перевізника, адреса складу перевізника, на який відправляється Товар.

2.5.3. Покупець, який систематично придбаває Товар для подальшого встановлення Товару на транспортні засоби третіх осіб (категорії Покупців, що мають ознаки підприємницької діяльності: «СТО», «Оптовий склад», «Автомагазин» тощо), в праві повертати Товар належної якості з урахуванням обмежень, встановлених цим пунктом. Такий Покупець має право повернути Товар належної якості в межах «ліміту повернень»: на суму, що не перевищує 10% від вартості переданого (відвантаженого) в поточному місяці Товару. При цьому повернення Товару таким Покупцем є підставою для стягнення з нього штрафу в розмірі 20% ціни Товару, що повертається.

2.5.4. Товар належної якості, строк поставки якого перевищує 4 робочих дні, та щодо якого у формі замовлення є спеціальна позначка про те, що він не підлягає поверненню, повертається з урахуванням наступного. У випадку повернення такого Товару Покупцем в порядку, встановленому законодавством, а також у випадку відмови Покупця від його прийняття, Продавець повертає грошові кошти, сплачені Покупцем за такий Товар, тільки після продажу цього Товару третій особі (іншому покупцю).

  
2.5.5. Якщо умовами виробника передбачено відвантаження Товару єдиною упаковкою на декілька запасних частин, витратних матеріалів, рідин (бочки, каністри, бухти тощо), а Покупець виявляє бажання придбати такий Товар в роздріб (частиною товару в  упаковці), внаслідок чого при поверненні такого якісного Товару його неможливо ідентифікувати або здійснити повторний продаж іншому покупцю (витратні матеріали, рідини), в наслідок зменшення строку придатності або з інших причин, такий Товар, поверненню не підлягає. 

 

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 

3.1. Ціна Товару зазначається Продавцем шляхом розміщення в інтернет-магазині та погоджується у відповідній видатковій накладній (квитанції або іншому розрахунковому документі, що підтверджує передання та/або оплату Товару), що підписується Сторонами при прийманні-передаванні Товару.

3.2. Ціна Товару включає податок на додану вартість та не включає вартість доставки Товару, витрати, пов'язані із переказом грошових коштів через платіжні системи та банківські установи.

3.3. Розрахунки за Товар здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця через установу банку або за допомогою електронних платіжних систем в мережі Інтернет. Валюта Договору – національна валюта України – гривня.

3.4. Покупець оплачує Товар протягом 3 (трьох) днів з дати підтвердження замовлення, але в будь-якому випадку до моменту його відвантаження Продавцем.

3.4.1. У випадках, погоджених Сторонами, допускається оплата Товару в день його отримання (за фактом відвантаження) або з відстроченням платежу на строк до 3 (трьох) днів з дати отримання Товару. Порядок оплати в такому випадку погоджується Сторонами в електронному кабінеті користувача.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Постачальник зобов'язаний:

4.1.1. своєчасно передати товар у власність Покупця відповідно до замовлення і умов Договору;

4.1.2. своєчасно та в повному обсязі надати Покупцю інформацію про зміну строків поставки замовленого товару;

4.1.3. своєчасно та в повному обсязі надати достовірну інформацію про товар та вимоги до його експлуатації;

4.1.4. на вимогу Покупця при відправленні товару перевізником застрахувати товар на його повну вартість;

4.1.5. безоплатно усувати недоліки товару протягом гарантійного строку, встановленого Договором;

4.1.6. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

 

4.2. Постачальник має право:

4.2.1. на своєчасну та повну оплату товару в порядку, встановленому цим Договором;

4.2.2. надавати Покупцю знижки;

4.2.3. відмовитись від виконання замовлення у випадку несплати ціни товару в строк, встановлений Договором;

4.2.4. вимагати від Покупця належного виконання умов цього Договору;

4.2.5. в односторонньому порядку змінювати умови гарантійних зобов’язань шляхом розміщення їх зі змінами на своєму веб-сайті, в такому випадку Сторони керуються умовами гарантійних зобов’язань викладених на веб-сайті Постачальника;

4.2.6. здійснювати інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством.

 

4.3.Покупець зобов'язаний:

4.3.1. дотримуватись порядку погодження замовлення товару, встановленого Договором;

4.3.2. своєчасно та у відповідності до умов цього Договору прийняти та оплатити товар;

4.3.3. протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту підписання цього Договору зареєструвати свій особистий кабінет на веб-сайті Постачальника;

4.3.4. контролювати наявність електронних повідомлень в особистому кабінеті, розміщеного на веб-сайті Постачальника, про зміни строку поставки товару;

4.3.5. не пізніше ___ днів з дати отримання повідомлення про готовність товару до відвантаження, прийняти товар на складі Постачальника або повідомити Постачальника про відправлення товару перевізником в порядку, передбаченому Договором;

4.3.6. виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором.

 

4.4. Покупець має право:

4.4.1. на отримання повної та достовірної інформації про товар до його замовлення;

4.4.2. вимагати від Постачальника своєчасного та повного виконання зобов’язання за цим Договором;

4.4.3. на безоплатне усунення недоліків товару протягом гарантійного строку, встановленого Договором;

4.4.5. здійснювати інші права, передбачені чинним Договором.

 

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

5.1. Постачальник несе відповідальність за відповідність якості товару вимогам заводу-виробника протягом: 12 (дванадцяти) місяців з дати придбання товару - для оригінальних запасних частин, і 6 (шести) місяців - для неоригінальних запасних частин, якщо інший гарантійний строк не встановлений виробником товару, та зобов'язується безоплатно усувати недоліки товару, виявлені протягом гарантійного строку, шляхом здійснення гарантійного ремонту або заміни товару.

5.1.1. До оригінальних запасних частин відносяться товари, що мають на корпусі та/або упаковці зображення торгової марки заводу-виробника транспортних засобів та оригінальний код згідно каталогу запасних частин виробника транспортних засобів. Всі інші запасні частини для цілей цього Договору вважаються неоригінальними.

5.2. Гарантійні зобов'язання є чинними за умови дотримання: вимог заводу-виробника щодо транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу та експлуатації товару; виконання монтажу/демонтажу товару, що відноситься до оригінальних запасних частин, виключно уповноваженим представником виробника (дистриб'ютор, уповноважений дилер тощо); виконання монтажу/демонтажу товару, що не відноситься до оригінальних запасних частин, станцією технічного обслуговування, що відповідає вимогам чинного законодавства.

5.3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на недоліки товару, що виникли внаслідок: природного (нормального) зносу товару, зокрема, гальмівних колодок, гальмівних дисків та барабанів, комплектів дисків зчеплення, привідних ременів, склоочищувачів, шин, тощо; фізичних пошкоджень, що виникли внаслідок дій третіх осіб, дорожньо-транспортної пригоди, неналежного транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу, експлуатації запасної частини та/або транспортного засобу; використання неякісного пального або інших рідин, що забезпечують роботу транспортного засобу; недоліків товару, що виникли внаслідок незабезпечення покупцем належного технічного обслуговування транспортного засобу або його окремих агрегатів; корозії, що виникла внаслідок: недотримання вимог щодо експлуатації, взаємодії з агресивними речовинами природнього або хімічного походження, будь-якими відходами або речовинами, що мають агресивну кислотну або лужну дію, природних явищ; а також на витратні матеріали (в тому числі фільтри, рідини, свічки запалювання тощо) та електричні засоби освітлення.

5.4. У випадку виявлення недоліків товару протягом гарантійного строку, встановленого Договором, Покупець зобов’язаний:

- не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати виявлення недоліку звернутися до Постачальника шляхом направлення електронного звернення (рекламації) через особистий кабінет Покупця, який розміщується на веб-сайті Постачальника з одночасним можливим додаванням до нього підтверджуючих документів таких як рекламаційний акт, в якому зазначаються: дата виявлення недоліку, місце, обставини виявлення та характер недоліку, марка, модель, номер кузову транспортного засобу, на який встановлювався товар, а також документів, що підтверджують монтаж/демонтаж товару (копія наряд-замовлення, акту виконаних робіт);

- не пізніше 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання від Постачальника попереднього підтвердження гарантійного випадку, яке надсилається Постачальником протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання звернення про гарантійній випадок Покупця через особистий кабінет, надати Постачальнику запитуваний ним перелік додаткових та/або неналежно оформлених підтверджуючих гарантійний випадок документів та/або матеріалів, а також направити товар перевізником до складу Постачальника, встановленого п.5.4.1. Договору.

Постачальник приймає рішення про відмову у задоволенні звернення Покупця про безоплатне усунення недоліків товару за гарантією протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання звернення Покупця та виконання вимог цього пункту. В рішенні про відмову Постачальник зазначає обставини, які стали підставами для прийняття такого рішення.

Підставою для відмови може бути пропущений Покупцем строк для надання належно оформлених підтверджуючих гарантійний випадок документів та товару.

5.4.1. За гарантійними випадками товар надається виключно на адресу складу: м. Київ, провулок Балтійський 20.

5.5. У випадку незгоди Покупця з відмовою в задоволенні рекламації, він в праві вимагати повторного розгляду рекламації із залученням уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні.

5.6. Постачальник усуває недоліки товару за гарантією в строк, що не може перевищувати 30 (тридцять) днів з дати виконання Покупцем вимог, встановлених п.5.4. Договору.

5.7. У випадку заміни товару за гарантією, гарантійний строк на новий Товар спливає одночасно із строком гарантії, встановленим на оплачений раніше товар.

 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором. У випадках, що не передбачені Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену законодавством України.

6.2. Покупець несе відповідальність у формі штрафу в розмірі 10% від ціни Товару за: несвоєчасну оплату Товару у випадку погодження Сторонами умов оплати, що передбачають відстрочення платежу або оплату Товару за фактом відвантаження; незабезпечення своєчасного вивозу Товару зі складу перевізника, що призвело до застосування санкцій до Продавця зі сторони перевізника; несвоєчасне повідомлення про невідповідність Товару умовам Договору, що призвело до неможливості встановлення Продавцем дійсності  такої невідповідності.

6.3. Продавець несе відповідальність за порушення строків відвантаження (поставки) Товару в межах 10% вартості Товару в разі прострочення виконання зобов'язання більше ніж на 30 днів від дати, узгодженої в замовленні.

6.4. Покупець несе відповідальність за відповідність вказаних персональних даних та реквізитів отримувача Товару, що зазначаються ним під час погодження замовлення в інтернет-магазині.

 

7. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

 

7.1. Цей Договір укладено на невизначений строк до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором.

7.2. Всі повідомлення за цим Договором здійснюються в електронній формі шляхом направлення відповідної інформації до електронного кабінету або на зазначену Покупцем адресу електронної пошти. Сторони підтверджують обов'язковість документів, відправлених в електронній формі, до виконання.

7.3. Покупець повідомлений про те, що надані ним персональні дані у складі відомостей, зазначених під час погодження замовлення, підлягають обробці (збиранню, зберіганню та використанню) Продавцем у власній базі персональних даних «Клієнти», яка створена з метою забезпечення господарської діяльності Продавця та підтримки правовідносин із контрагентами.

7.4. Правовідносини, що виникають між Сторонами на підставі цього Договору, регулюються положенням діючого Договору, а в частині, що не врегульована Договором, - Цивільним Кодексом України, Законом «Про захист прав споживачів» та іншими актами законодавства України.

 

8. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

 

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автонова-Д Плюс»

Юридична адреса: 01011, м. Київ, вулиця Панаса Мирного, будинок 16/13 літера "А"

Поштова адреса: 04120, м. Київ, A/C № 41

Фактична адреса: 04120, м. Київ, пров. Балтійський, 20

 

Р/р: UA343006580000026000013100739 в АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"  МФО 300658

Код ЕДРПОУ: 42055235

МФО 300711
ІПН 420552326552

e-mail: [email protected]

web: autonovad.ua

Тел.: (044) 391-12-81

 

Адреси складів Продавця:

  1. Київ, вул. Сім'ї Хохлових, буд. 9А
  2. Київ, пров. Балтыйський, буд. 20, літ "Т"
  3. Харків, пр-т Гагаріна, буд. 119
  4. Запоріжжя, пр-т Соборний, буд. 24
  5. Полтава, площа Павленківська, буд. 3Б
  6. Дніпро, пр-т Олександра Поля, буд. 59
  7. Тернопіль, вул. Збаразьке кільце, буд. 13
  8. Львів, вул. Промислова, буд. 45
  9. Одеса, вул. Отамана Головатого, 113
  10. Ужгород, вул. Станційна, 16/1 (приміщ. 2)

Телефон: (044) 490-91-90

e-mail: [email protected]

web: autonovad.ua