Гарантія

 

Гарантійні умови на запасні частини, приладдя, деталі (далі запасні частини, товар)

Гарантійні умови на запасні частини, приладдя, деталі (далі запасні частини, товар) , придбані у ТОВ «АТВОНОВА-Д» (далі- продавець), визначаються виробником товарів, регулюються Публічним договором купівлі-продажу запасних частин в інтернет-магазині autonovad.ua, або окремим договором, укладеним з продавцем, а також Порядком дій покупця та продавця при настанні гарантійного випадку та Особливими умовами гарантії, які визначають особливості гарантійної підтримки на певні групи товару певних виробників.

 

Основні відомості про умови гарантії на товари:

 

Гарантійний строк:

на оригінальні запасні частини становить 12 місяців з дати придбання товару, якщо інше не передбачено особливими умовами гарантії;

на неоригінальні запасні частини - 6 місяців з дати придбання товару, якщо інше не передбачено особливими умовами гарантії.

До оригінальних запасних частин відносяться деталі, що мають на корпусі та/або упаковці зображення торгової марки заводу-виробника транспортних засобів та оригінальний код згідно каталогу запасних частин виробника транспортних засобів. Всі інші запасні частини відносяться до неоригінальних.

 

Гарантійні зобов’язання є чинними за умови дотримання покупцем вимог заводу-виробника щодо:

- транспортування, зберігання, експлуатації товару;

- виконання монтажу/демонтажу оригінальних запасних частин виключно уповноваженим представником виробника (дистриб'ютор, уповноважений дилер тощо);

- виконання монтажу/демонтажу неоригінальних запасних частин станцією технічного обслуговування, що відповідає вимогам чинного законодавства;

- експлуатації та технічного обслуговування транспортного засобу відповідно до вимог виробника.

 

Гарантійні зобов’язання виробника не розповсюджуються на недоліки товару, що виникли внаслідок:

- фізичних пошкоджень, що виникли внаслідок дій третіх осіб, дорожньо-транспортної пригоди, неналежного транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу, експлуатації запасної частини та/або транспортного засобу;

- використання неякісного пального або інших рідин, що забезпечують роботу транспортного засобу;

- недоліків товару, що виникли в наслідок незабезпечення покупцем належного технічного обслуговування транспортного засобу або його окремих агрегатів;

- корозії, що виникла внаслідок: недотримання вимог щодо експлуатації, взаємодії з агресивними речовинами природнього або хімічного походження, будь-якими відходами або речовинами, що мають агресивну кислотну або лужну дію, природних явищ;

- наявності ознак на товарі, що стали наслідком самовільного втручання в його технічні властивості;

- виявлення на товарі ознак спроб третіх осіб відновити товар без попереднього узгодження з Постачальником;

- використання товару який по каталогу виробника не призначена для використання на транспортному засобі;

- недоліків товару, який був підданий модифікації при встановленні на транспортний засіб (змінення конструкції, геометрії або властивостей матеріалу виробу, шліфування, підрізка, тощо);

- експлуатація транспортного засобу після виявлення недоліків товару;

- відсутності в наряд-замовленні на монтаж обов"язкових супутніх робіт та/або матеріалів пов’язаних з обов"язковою заміною інших деталей у відповідності до вимог виробника;

- ненадання належно оформлених підтверджуючих гарантійний випадок документів та товару;

- недоліків товару, який за сукупністю ознак, використовувався в спортивних змаганнях;

 

Гарантійні зобов’язання не поширюються на природне (нормальне) зношування наступних товарів:

- щітки склоочисника, електричні засоби освітлення, ксенонові лампи, лампи розжарювання, повітряний фільтр, паливний фільтр, шини, свічки запалювання, задні та передні гальмівні колодки та барабани, механізм зчеплення, привідних ременів, технічних рідин, акумуляторних батарей.

 

Порядок звернення із заявою про гарантійний випадок:

  1. Адреса для звернень: 04073, Київ, Балтійський провулок, 20
  2. Строк звернення (в межах гарантійного строку) не пізніше 3-х днів з дати виявлення недоліку роботи товару;
  3. Форма звернення: Рекламаційна заява (звернення), яке формується через особистий кабінет клієнта на сайті autonovad.ua з прикріпленням переліку необхідних документів (заповнений в електронній формі Акт рекламації, скан-копія наряду-замовлення, згідно якого товар встановлювався на автомобіль; файли із фото та відео-записом неналежної роботи товару; для електронних приладів протокол з діагностичного приладу з помилкою);
  4. Товар надається разом із документами та в упаковці, яка забезпечує його транспортування та зберігання.

 

В рекламаційному акті має бути зазначено:

- дата, адреса складення акту;

- оригінальний код товару та найменування виробника;

- марка, модель, номер кузову, пробіг транспортного засобу, на якому було встановлено товар;

- дата монтажу/демонтажу товару;

- обставини та характер виявленого недоліку товару;

 

Документи, що додаються до рекламаційного акту:

1. видаткова накладна або інший документ, що підтверджує придбання товару у ТОВ «АВТОНОВА-Д»;

2. наряд-замовлення (акт виконаних робіт) станції технічного обслуговування, яка здійснювала монтаж/демонтаж товару, діагностику транспортного засобу, результати діагностики роботи неналежної роботи товару;

Строк прийняття продавцем рішення за рекламаційним актом становить 5 днів з дати звернення.

 

Строк усунення недоліків товарів за гарантією виробника становить 30 днів з дати прийняття рішення про задоволення рекламації продавцем.

 

Продавець має право відмовити в задоволенні рекламації у випадку недотримання покупцем умов чинності гарантії, порушення покупцем порядку звернення з рекламацією, виявлення недоліків, які не відносяться до гарантійних.

 

У випадку незгоди покупця з відмовою в задоволенні рекламації, він в праві вимагати повторного розгляду рекламації із залученням уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні, а у випадку незабезпечення такого розгляду продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати звернення покупця,- розгляду заявленої рекламації із залученням незалежного експерта в порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому всі витрати на проведення незалежної експертизи несе Покупець та у випадку підтвердження неправомірності відмови в задоволенні рекламації, відшкодовуються Продавцем протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідної вимоги Покупця.

 

У випадку заміни товару за гарантією, гарантійний строк на новий товар спливає одночасно із строком гарантії, встановленим на оплачений раніше Товар.

Порядок дій Постачальника та Покупця при настанні гарантійного випадку:

1. Не пізніше 3-х днів з моменту виявлення недоліку товару, Покупець здійснює фото-фіксацію зовнішнього вигляду товару, номеру кузову та пробігу автомобіля, на який його було встановлено, а також відео-фіксацію процесу неналежної роботи товару, опитує споживача з приводу обставин виникнення недоліку.

 

Не пізніше 3-х днів з моменту виявлення недоліку товару в особистому кабінеті клієнта на сайті autonovad.ua в розділі ВИДАТКОВІ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ Покупець формує рекламаційну заявку та направляє її Постачальнику (перше звернення після виявлення недоліку може бути здійснено без повного пакету підтверджуючих гарантійний випадок документів).

 

2. На сайті autonovad.ua в розділі «Гарантія» Покупець завантажує форму Акту рекламації у форматі «.doc» та заповнює її в електронній формі. В Акті рекламації зазначається дата встановлення товару, № кузову транспортного засобу, дата виявлення недоліку, обставини виявлення недоліку, опис недоліку, тобто ознаки, за якими споживач або Покупець дійшов висновку про неналежну роботу товару й відправляє інформацію Постачальнику.

 

3. До рекламаційної заявки Покупцем додаються: заповнений в електронній формі Акт рекламації, скан-копія наряду-замовлення, згідно якого товар встановлювався на автомобіль; файли із фото та відео-записом неналежної роботи товару; для електронних приладів протокол з діагностичного приладу з помилкою.

 

4. На вимогу Постачальника Покупець подає в письмовій формі Акт рекламації, копія наряд-замовлення та інші необхідні документи які подаються разом із товаром.

 

5. Не пізніше, ніж через 5 днів з моменту рекламаційного звернення Покупця через особистий кабінет на сайті autonovad.ua Постачальник зобов’язаний надати відповідь в особистому кабінеті клієнта та по електронній пошті, вказаній в зверненні:

- звернення узгоджене заміна та/або ремонт товару можливий при його поверненні разом з переліком підтверджуючих недолік документів;

- звернення відхилене з обов’язковим вказанням причини відхилення;

- необхідно надати певні документи, перелік яких буде зазначений Постачальником.

 

6. Монтаж, демонтаж, інше втручання в роботу товару, щодо якого заявлено рекламацію, здійснюється Покупцем виключно після отримання відповідного дозволу (інструкцій) від представника гарантійного сервісу Постачальника.

 

7. Протягом часу розгляду рекламації все листування між Покупцем та Постачальником здійснюється по електронній пошті.

 

8. Постачальник вправі прийняти рішення про необхідність додаткового часу на розгляд рекламації у випадках: відсутності документів, передбачених п.3 цього Порядку; необхідності безпосереднього огляду товару, транспортного засобу представником Постачальника та/або додаткових консультацій з виробником товару або його уповноваженим представником в Україні.

 

9. Висновок про результат розгляду рекламації вноситься Постачальником до результатів розгляду рекламаційного звернення на фірмовому бланку Постачальника та направляється Покупцю на адресу електронної пошти. У випадку відмови у задоволенні рекламації Постачальник зазначає у висновку причину та підстави такої відмови відповідно до вимог гарантійної підтримки та чинного законодавства та повертає товар Покупцю.

 

10. Прийняття-передавання товару здійснюється за адресою: 04073, Київ, Балтійський провулок, 20

Особливі умови гарантії

Особливі умови гарантії
Топливные насосы
Свечи зажигания и накала
Аккумуляторы
Автолампы
Детали бензиновой топливной сис-мы Датчики и сенсоры
Лямбда-зонды
Детали дизельной топливной сис-мы Стартеры и гинераторы
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
 
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
AND
12мес.
AND
 
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
 
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6 мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Bosch
3мес.
Bosch
3мес.
Bosch
 
Vdo
3мес.
Bosch
3мес.
Bosch
3мес.
Vdo
6мес.
VIKA
12мес.
Denso
3мес.
Varta
3мес.
Philips
 
VIKA
12мес.
NK
6мес.
VIKA
12мес.
NGK
6мес.
Duracell
Лег. 24 мес., Груз.12 мес
Osram
 
Topran
3мес.
Pierburg
3мес.
TRW
3мес.
Vernet
3мес.
VIKA
12мес.
KLOKKERHOLM
12мес.
Компрессоры сис-мы кондиционирования
Радиаторы сис-мы кондиционирования
Детали и компоненты сис-мы кондиционирования
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
JP
6мес.
Dello
6мес.
Borsehung
12мес.
OSSCA
12мес.
Borsehung
12мес.
AVA
3мес.
AVA
3мес.
Nissens
3мес.
Nissens
3мес.
Nissens
3мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
Капоты, крылья, бампера, панели, решетки
Ремонтные части крыльев, пороги, подкрылки
Оптика
Зеркала и стекла зеркал
Топливные баки
Маслянные поддоны Амортизаторы капота и багажника Переключатели, замки и парктроники Стеклоподъемники
VAG
 
VAG
 
VAG
12мес.
VAG
 
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
AND
 
AND
 
AND
12мес.
AND
 
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
JP
 
JP
 
JP
6мес.
JP
 
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
Hella
 
OSSCA
6мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
Signeda
 
Signeda
 
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Polcar
 
Polcar
 
Polcar
3мес.
Polcar
 
Dello
6мес.
Dello
 
Topran
3мес.
Topran
6мес.
VIKA
 
VIKA
 
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
DPA
 
DPA
 
DPA
12мес.
DPA
12мес.
DPA
12мес.
DPA
12мес.
DPA
12мес.
KLOKKERHOLM
 
KLOKKERHOLM
 
KLOKKERHOLM
12мес.
KLOKKERHOLM
12мес.
KLOKKERHOLM
12мес.
KLOKKERHOLM
12мес.
Усилители руля
Фильтры
моторные уплотнения, прокладки и сальники Детали сис-мы газораспредиления Детали сис-мы сцепления
Детали сис-мы охлаждения Головки блоков цилиндров Турбины Ремни и ролики
VAG
12мес.
VAG
 
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
AND
12мес.
AND
 
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
 
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
JP
6мес.
JP
 
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
 
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
MSG
6мес.
Victor Reinz
6мес.
Freccia
6мес.
Freccia
6мес.
BMW
6мес.
Ajusa
6мес.
AVA
3мес.
CAFFARO
6мес.
Corteco
6мес.
Ae
6мес.
Luk
3мес.
Nissens
3мес.
Bosch
 
Febi
6мес.
SWAG
6мес.
SACHS
3мес.
Gates
3мес.
BMW
6мес.
NK
6мес.
Pierburg
3мес.
Gates
3мес.
Knecht
 
FORD
6мес.
Topran
3мес.
Topran
3мес.
Topran
3мес.
SKF
3мес.
WIX
 
PORSCHE
6мес.
Ajusa
6мес.
Wahler
6мес.
Contitech
3мес.
Mann
 
MB
6мес.
Febi
6мес.
Vernet
3мес.
Mapco
3мес.
Topran
3мес.
Ina
3мес.
Mahle
6мес.
Ina
3мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
Kolbenschmidt
6мес.
Autotechteile
6мес.
BMW
6мес.
FORD
6мес.
FORD
6мес.
PORSCHE
6мес.
Тормозная сис-ма
Амортизаторы, пружины, рессоры
Привод колеса
Рулевое управление
Сис-ма подвески
Подшипники
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
VAG
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
AND
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
Meyle
12мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
Dello
6мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
OSSCA
12мес.
Ate
6мес.
APlus
3мес.
Zimermann
6мес.
Textar
6мес.
FRAP
6мес.
FRAP
6мес.
NK
6мес.
NK
6мес.
NK
6мес.
NK
6мес.
NK
6мес.
NK
6мес.
Febi
6мес.
KYB
6мес.
Spidan
6мес.
BC-GUMA
6мес.
TRW
3мес.
Monroe
6мес.
Ruville
6мес.
TRW
3мес.
TRW
3мес.
Fag
3мес.
Land Rover
6мес.
CS
6мес.
GSP
6мес.
Lemforder
6мес.
Febest
6мес.
GSP
6мес.
MB
6мес.
Sachs
3мес.
MB
6мес.
BMW
6мес.
Bilstein
6мес.
Autofren
6мес.
Lesjofors
6мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
Borsehung
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
VIKA
12мес.
Автобагажники Фаркопы Щетки стеклоочистителя
Хомуты Сервисное оборудование и диагностика
VAG
12мес.
VAG
12мес.
AND
12мес.
JP
6мес.
JP
6мес.
OXIMO
6мес.
Dello
6мес.
Bosch
6мес.
OSSCA
12мес.
VIKA
12мес.
DPA
12мес.
Выхлопные сис-мы Компоненты выхлопных сис-м
VAG
12мес.
VAG
12мес.
AND
12мес.
Meyle
12мес.
JP
6мес.
Dello
6мес.
OSSCA
12мес.
Polmostrow
6мес.
FISCHER
6мес.
Bosal
6мес.
Умови гарантії Перед установкою паливного насоса обов'язковою процедурою є промивка паливного бака; При наявності елементів засмічення паливної системи (пісок, стружка тощо.) Гарантія на запчастину не підтримується;
Умови гарантії Свічки запалювання і розжарювання встановлені без перевірки стану електричних мереж, реле-регулятора напруги, котушки і деталей системи запалювання автомобіля / при відсутності результатів діагностики стану електромереж та електрообладнання автомобіля при установці запчастини і на момент виявлення несправності; свічки запалювання з ознаками нагару;
Умови гарантії Акумулятори встановлені без перевірки стану електрообладнання (без відповідного акту перевірки електрообладнання). Для автомобілів які працюють в Таксі, гарантія поширюється на три місяці.
Умови гарантії На автолампи та блоки керування, гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений або перед монтажем запчастини на автомобілі або безпосередньо після монтажу без виїзду автомобіля з сервісної станції
Умови гарантії Гарантія підтримується при наявності протоколу з діагностичного приладу, який підтверджує несправність
Умови гарантії При наявності слідів нагару гарантія не підтримується; Гарантія підтримується при наявності протоколу з діагностичного приладу, який підтверджує несправність
Умови гарантії Компресори сис-ми кондиціонування при монтажі яких використанні матеріали ущільнення не передбачені технологічно (герметики, силікони і т.д.); Гарантія підтримується за умови використання масла згідно вимог виробника, обов'язкової промивки системи кондиціонування, заміни фільтра і виконання інших робіт які передбачені виробником при заміні компресора; У гарантійній підтримці може бути відмовлено у випадках низького (нижче норми) рівня масла в компресорі кондиціонера;
Умови гарантії Гарантія підтримується за умови обов'язкової промивки системи кондиціонування, заміни фільтра і виконання інших робіт які передбачені виробником при заміні компресора
Умови гарантії Гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений перед монтажем запчастини на автомобіль; Гарантія не поширюється на випадки розбіжностей неоригінальної запчастини з характеристиками та розмірами оригінального аналога (трохи більші зазори, нещільне прилягання та інше)
Умови гарантії Гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений перед монтажем запчастини на автомобіль; Гарантія не поширюється на випадки розбіжностей неоригінальною запчастини з характеристиками і розмірами оригінального аналога (трохи більші зазори, нещільне прилягання та інше)
Умови гарантії Гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений або перед монтажем запчастини на автомобілі або безпосередньо після монтажу без виїзду автомобіля з сервісної станції
Умови гарантії Гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений або перед монтажем запчастини на автомобілі або безпосередньо після монтажу без виїзду автомобіля з сервісної станції
Умови гарантії Гарантія не поширюється
Умови гарантії Гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений або перед монтажем запчастини на автомобілі або безпосередньо після монтажу без виїзду автомобіля з сервісної станції
Умови гарантії Гарантія не поширюється
Умови гарантії Гарантія не поширюється
Умови гарантії Гарантія не поширюється
Умови гарантії Гарантія не поширюється
Умови гарантії Гарантія не поширюється
Умови гарантії Гарантія поширюється за умови обов'язкової промивки системи підсилювача, заміни масла підсилювача керма; Гарантія не поширюється на випадки використання масла ГУР, купленого не у компанії АвтоНова-Д; У випадках наявності сторонніх шумів і невідповідну роботу насоса обов'язкова заміна кришки і бачка ГУР, а також повторна промивка та перевірка системи на герметичність і відсутність забруднюючих елементів;
Умови гарантії Гарантія поширюється до наступних регламентних робіт по заміні фільтра
Умови гарантії При заміні маховика і комплекту зчеплення разом, гарантія може бути продовжена від 3 до 6 місяців додатково до встановленого гарантійного терміну
Умови гарантії Гарантія підтримується тільки в разі проведення робіт з промивки гальмівної системи в акті виконаних робіт сервісної станції; Гарантія на гальмівні колодки підтримується тільки в разі заміни або проточки гальмівних дисків; Гарантія підтримується тільки в разі відсутності слідів перегріву; При несправності пов'язаних з протіканням обов'язкове фото або відеофіксація дефекту на автомобілі;
Умови гарантії Гарантія підтримується тільки в разі проведення повної діагностики ходової системи перед установкою запчастини та наявності відповідного висновку сервісної станції про відсутність інших пошкоджених і рекомендованих до заміни елементів ходової частини; При заміні одного амортизатора або однієї пружини гарантія не підтримується
Умови гарантії Гарантія підтримується тільки в разі проведення повної діагностики ходової системи перед установкою запчастини та наявності відповідного висновку сервісної станції про відсутність інших пошкоджений і рекомендованих до заміни елементів ходової частини
Умови гарантії Гарантія підтримується тільки в разі проведення повної діагностики ходової системи перед установкою запчастини та наявності відповідного висновку сервісної станції про відсутність інших пошкоджених і рекомендованих до заміни елементів ходової частини
Умови гарантії Гарантія підтримується тільки в разі проведення повної діагностики ходової системи перед установкою запчастини та наявності відповідного висновку сервісної станції про відсутність інших пошкоджених і рекомендованих до заміни елементів ходової частини
Умови гарантії Гарантія підтримується тільки в разі проведення повної діагностики ходової системи перед установкою запчастини та наявності відповідного висновку сервісної станції про відсутність інших пошкоджених і рекомендованих до заміни елементів ходової частини
Умови гарантії Гарантія поширюється виключно у випадках заводського браку, який був виявлений або перед монтажем запчастини на автомобілі або безпосередньо після монтажу без виїзду автомобіля з сервісної станції

Додаткова інформація

Наряд-замовлення

 

В наряд-замовленні вказується наступна інформація:

- Відомості про об’єкт господарювання (ФОП, ТОВ, ПП тощо) який надає послуги з ремонту автомобіля: назва, адреса, номер телефону.

- Повну інформацію про замовника послуг

- Дані про автомобіль: марка, модель, номер VIN, тип двигуна, державний номер, показники одометра на момент звернення

- Перелік послуг (робіт) які виконувались та їхня вартість

- Перелік запасних частин що використовувались для ремонту

- Імена і підписи представника СТО і замовника послуг

 

В наряд-замовленні можуть бути вказані гарантійні умови на надані послуги та реалізований товар. Порядок вирішення спірних питаннь.


  Зразок наряд-замовлення 

Завантажити акт Рекламації

 

 

Повернення запчастин

 

Умови повернення якісного товару, придбаного у ТОВ «АВТОНОВА-Д» встановлюються Публічним договором купівлі-продажу запасних частин в інтернет-магазині autonovad.ua (далі – інтернет-магазин продавця)

 

Основні умови повернення товарів належної якості:

Відповідно до положень Закону України «Про захист прав споживачів» покупець, який придбав товар належної якості, має право повернути його продавцю протягом 14 днів з дати придбання.

 

Увага! Товар належної якості може повернути виключно фізична особа (споживач), яка придбала товар для власних потреб.

Особи, які придбали товар для подальшого продажу (в тому числі, фізичні особи-підприємці) можуть повернути товар належної якості в межах ліміту повернень.

 

Вимоги до товару, який повертається покупцем:

  1. Товар не має ознак встановлення та/або використання
  2. Товар знаходиться в оригінальній упаковці виробника (якщо упаковка передбачена виробником) в тому самому вигляді, в якому його було придбано
  3. Разом з товаром надаються всі супровідні документи на нього (технічна документація, гарантійний талон, тощо) та документи, за якими товар був отриманий покупцем із зазначенням штрих-коду з номером замовлення

 

Не можуть бути повернені товари, які:

  1. Не мають індивідуальної упаковки (були продані в роздріб з однієї упаковки);
  2. Не відповідають умовам, за яких їх може бути повернуто.

 

Товар повертається на адресу складу ТОВ «АВТОНОВА-Д»: м. Київ, провулок Балтійський 20

Витрати на доставку товару до складу продавця покладаються на покупця.

 

Погодження повернення товару здійснюється через кабінет користувача в інтернет-магазині продавця або безпосередньо за адресою складу продавця із зазначенням причини повернення.

 

При поверненні товарів перевізником покупець повідомляє продавцю номер вантажної декларації та найменування перевізника в особистому кабінеті користувача інтернет-магазині продавця в день відправлення товару.

 

Особи, які систематично придбавають товари для подальшого продажу (категорії покупців, що мають ознаки підприємницької діяльності: «СТО», «Оптовий склад», «Автомагазин» тощо), та які придбали товар в наслідок неправильного підбору за каталогом або інших помилок своїх замовників, в праві повертати якісний товар в межах «ліміту повернень»: на суму, що не перевищує 10% від вартості переданих (відвантажених) в поточному місяці товарів.

Продавець залишає за собою право стягнення з покупця штрафу в розмірі 20% ціни якісного товару, який повертається.

 

Якщо умовами виробника передбачено відвантаження Товару єдиною упаковкою на декілька запасних частин, витратних матеріалів, рідин (бочки, каністри, бухти тощо), а Покупець виявляє бажання придбати такий Товар в роздріб (частиною товару в упаковці), внаслідок чого при поверненні такого якісного Товару його неможливо ідентифікувати або здійснити повторний продаж іншому покупцю (витратні матеріали, рідини), в наслідок зменшення строку придатності або з інших причин, такий Товар, поверненню не підлягає.

 

Грошові кошти за повернені товари, які на сайті мають позначку «запчастина без повернення» та зі строком постачання більше 4-х робочих днів, повертаються виключно після продажу цього товару іншому покупцю.

 

Товари, які відносяться до «Х-деталей» та мають позначку  не можуть бути повернені покупцем, оскільки відвантажуються в обмін на демонтовану запасну частину аналогічну за призначенням до відвантаженого товару.

 

З детальною інформацією про Механізм повернення запчастин, Ви можете ознайомитися за цим посиланням.