RU UA

Заказать бесплатный звонок !


Ваше имя :


Ваш номер телефона :


Удобное время звонка :


Хочу поговорить с :


Сколько будет 20+6-9?


Зворотній дзвінок
  • (044) 490 9190
  • (067) 401 6310
  • (050) 448 6002
  • г. Киев
  • ул. Семьи Хохловых,
Наибольший и независимый склад запчастей VAG в Украине
ГАРАНТИЯ

 

Гарантия

 

Гарантійні умови на запасні частини, приладдя, деталі (далі запасні частини, товар)

 

Гарантійні умови на запасні частини, приладдя, деталі (далі запасні частини, товар), придбані у ТОВ «АТВОНОВА-Д» (далі- продавець), визначаються виробником товарів, регулюються Публічним договором купівлі-продажу запасних частин в інтернет-магазині  http://autonovad.ua, або окремим договором, укладеним з продавцем.

 

Основні відомості про умови гарантії на товари:

 

Гарантійний строк:

на оригінальні запасні частини становить 12 місяців з дати придбання товару;

на неоригінальні запасні частини - 6 місяців з дати придбання товару.

 

До оригінальних запасних частин відносяться деталі, що мають на корпусі та/або упаковці зображення торгової марки заводу-виробника транспортних засобів та оригінальний код згідно каталогу запасних частин виробника транспортних засобів. Всі інші запасні частини відносяться до неоригінальних.

 

 Гарантійні зобов’язання є чинними за умови дотримання покупцем вимог заводу-виробника щодо:

 - транспортування, зберігання, експлуатації товару;

- виконання монтажу/демонтажу оригінальних запасних частин виключно уповноваженим представником виробника (дистриб'ютор, уповноважений дилер тощо);

- виконання монтажу/демонтажу неоригінальних запасних частин станцією технічного обслуговування, що відповідає вимогам чинного законодавства;

- експлуатації та технічного обслуговування транспортного засобу відповідно до вимог виробника.

 

Гарантійні зобов’язання виробника не розповсюджуються на недоліки товару, що виникли внаслідок::

- природного (нормального) зносу товару, зокрема, гальмівних колодок, гальмівних дисків та барабанів, комплектів дисків зчеплення, привідних ременів, склоочищувачів, шин, тощо;

- фізичних пошкоджень, що виникли внаслідок дій третіх осіб, дорожньо-транспортної пригоди, неналежного транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу, експлуатації запасної частини та/або транспортного засобу;

- використання неякісного пального або інших рідин, що забезпечують роботу транспортного засобу; 

- недоліків товару, що виникли в наслідок незабезпечення покупцем належного технічного обслуговування транспортного засобу або його окремих агрегатів;

- корозії, що виникла внаслідок: недотримання вимог щодо експлуатації,  взаємодії з агресивними речовинами природнього або хімічного походження, будь-якими відходами або речовинами, що мають агресивну кислотну або лужну дію, природних явищ;

а також на витратні матеріали (в тому числі фільтри, рідини, свічки запалювання тощо) та електричні засоби освітлення.

 

Порядок звернення із заявою про гарантійний випадок:

1. Адреса для звернень: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, 9А;

2. Строк звернення (в межах гарантійного строку) не пізніше 3-х днів з дати виявлення недоліку роботи товару;

3. Форма звернення: Рекламаційний акт та документи, що підтверджують придбання товару, монтаж/демонтаж на СТО (подаються в письмовій або електронній формі);

4. Товар надається разом із документами та в упаковці, яка забезпечує його транспортування та зберігання.

 

В рекламаційному акті має бути зазначено:

- дата, адреса складення акту;

- оригінальний код товару та найменування виробника;

- марка, модель, номер кузову, пробіг транспортного засобу, на якому було встановлено товар;

- дата монтажу/демонтажу товару;

- обставини та характер виявленого недоліку товару;

 

Документи, що додаються до рекламаційного акту:

1. видаткова накладна або інший документ, що підтверджує придбання товару у ТОВ «АВТОНОВА-Д»;

2. наряд-замовлення (акт виконаних робіт) станції технічного обслуговування, яка здійснювала монтаж/демонтаж товару, діагностику транспортного засобу, результати діагностики роботи неналежної роботи товару;

 

Строк прийняття продавцем рішення за рекламаційним актом становить 5 днів з дати звернення.

 

Строк усунення недоліків товарів за гарантією виробника становить 30 днів з дати прийняття рішення про задоволення рекламації продавцем.

 

Продавець має право відмовити в задоволенні рекламації у випадку недотримання покупцем умов чинності гарантії, порушення покупцем порядку звернення з рекламацією, виявлення недоліків, які не відносяться до гарантійних.

 

 

 У випадку незгоди покупця з відмовою в задоволенні рекламації, він в праві вимагати повторного розгляду рекламації із залученням уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні, а у випадку незабезпечення такого розгляду продавцем протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати звернення покупця,-  розгляду заявленої рекламації із залученням незалежного експерта в порядку, встановленому чинним законодавством. Витрати на проведення незалежної експертизи, у випадку підтвердження правомірності відмови в задоволенні рекламації, відшкодовуються покупцем протягом 10 (десяти) днів з дати отримання відповідної вимоги Продавця.

 

У випадку заміни товару за гарантією, гарантійний строк на новий товар спливає одночасно із строком гарантії, встановленим на оплачений раніше Товар. 

 

Порядок дій Постачальника та Покупця при настанні гарантійного випадку:


1. В день виявлення недоліку товару (звернення споживача до Покупця із рекламацією), Покупець здійснює фото-фіксацію зовнішнього вигляду товару, номеру кузову та пробігу автомобіля, на який його було встановлено, а також відео-фіксацію процесу неналежної роботи товару, опитує споживача з приводу обставин виникнення недоліку;


2. В електронному кабінеті клієнта в розділі «Гарантія» Покупець завантажує форму Акту рекламації у форматі «.doc» та заповнює його в електронній формі. В Акті рекламації зазначається дата встановлення товару, № кузову транспортного засобу, дата виявлення недоліку, обставини виявлення недоліку, опис недоліку, тобто ознаки, за якими споживач або Покупець дійшов висновку про неналежну роботу товару;


3. В електронному кабінеті клієнта в розділі ВИДАТКОВІ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ Покупець формує рекламаційну заявку та направляє її Постачальнику.

До заявки Покупцем додаються: заповнений в електронній формі Акт рекламації, скан-копія наряду-замовлення, згідно якого товар встановлювався на автомобіль; файли із фото та відео-записом неналежної роботи товару;


4. В письмовій формі Акт рекламації та копія наряд-замовлення подаються Покупцем разом із товаром після отримання від Постачальника відповідної вимоги.


5. Монтаж, демонтаж, інше втручання в роботу товару, щодо якого заявлено рекламацію, здійснюється Покупцем виключно після отримання відповідного дозволу (інструкцій) від представника гарантійного сервісу Постачальника.


6. Після отримання рекламаційної заявки Постачальник направляє Покупцю відповідний електронний лист-підтвердження. Протягом часу розгляду рекламації все листування між Покупцем та Постачальником здійснюється по електронній пошті.


7. Протягом 5 днів з дати отримання рекламаційної заявки Постачальник надає Покупцю одну з наступних відповідей:
а) підтвердження рекламації;
б) відмова у задоволенні рекламації;
в) необхідність додаткового часу на розгляд рекламації.


7. Постачальник в праві прийняти рішення про необхідність додаткового часу на розгляд рекламації у випадках: відсутності додатків, передбачених п.3 цього Порядку; необхідності безпосереднього огляду товару, транспортного засобу представником Постачальника та/або додаткових консультацій з виробником товару або його уповноваженим представником в Україні.


8. Додатковий час на розгляд рекламації не може перевищувати 30 днів з дати прийняття Постачальником рішення, передбаченого підпунктом в) пункту 6 цього Порядку.


9. Висновок про результат розгляду рекламації вноситься Постачальником до нижньої частини Акту рекламації та направляється Покупцю на адресу електронної пошти. У випадку відмови у задоволенні рекламації Постачальник зазначає причину та підстави такої відмови відповідно до вимог договору та чинного законодавства.


10. У випадку підтвердження рекламації Постачальник здійснює безоплатну заміну товару в обмін на демонтований товар, щодо якого розглядалась рекламація. Відповідна відмітка про прийняття-передавання товару здійснюється в Акті рекламації. У випадку відмови у задоволенні рекламації Постачальник повертає товар Покупцю разом з копією Акту рекламації з висновком Постачальника.


11. Прийняття-передавання товару здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, буд. 9А.

Додаткова угода №1 до Договору поставки

Додаткова угода №1 до Договору поставки № __ від ___ року.


місто Київ

«__» __________2016 рокуТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОНОВА-Д» в особі директора – Дука Богдана Петровича, який діє на підставі Статуту (далі – Постачальник), та
________________________ , в особі _______________________________, який діє на підставі __________________ (далі – Покупець), що разом в тексті Договору іменовані як «Сторони», уклали цю Додаткову угоду до Договору поставки № ____від ____року (далі – Договір) про наступне:

 

1. Сторони погодили викласти розділ 5 Договору в наступній редакції:


5.1. Постачальник несе відповідальність за відповідність якості товару вимогам заводу-виробника протягом: 12 (дванадцяти) місяців з дати придбання товару - для оригінальних запасних частин, і 6 (шести) місяців - для неоригінальних запасних частин, якщо інший гарантійний строк не встановлений виробником товару, та зобов'язується безоплатно усувати недоліки товару, виявлені протягом гарантійного строку, шляхом здійснення гарантійного ремонту або заміни товару.


5.1.1. До оригінальних запасних частин відносяться товари, що мають на корпусі та/або упаковці зображення торгової марки заводу-виробника транспортних засобів та оригінальний код згідно каталогу запасних частин виробника транспортних засобів. Всі інші запасні частини для цілей цього Договору вважаються неоригінальними.


5.2. Гарантійні зобов'язання є чинними за умови дотримання: вимог заводу-виробника щодо транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу та експлуатації товару; виконання монтажу/демонтажу товару, що відноситься до оригінальних запасних частин, виключно уповноваженим представником виробника (дистриб'ютор, уповноважений дилер тощо); виконання монтажу/демонтажу товару, що не відноситься до оригінальних запасних частин, станцією технічного обслуговування, що відповідає вимогам чинного законодавства.


5.3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на недоліки товару, що виникли внаслідок: природного (нормального) зносу товару, зокрема, гальмівних колодок, гальмівних дисків та барабанів, комплектів дисків зчеплення, привідних ременів, склоочищувачів, шин, тощо; фізичних пошкоджень, що виникли внаслідок дій третіх осіб, дорожньо-транспортної пригоди, неналежного транспортування, зберігання, монтажу/демонтажу, експлуатації запасної частини та/або транспортного засобу; використання неякісного пального або інших рідин, що забезпечують роботу транспортного засобу; недоліків товару, що виникли в наслідок незабезпечення покупцем належного технічного обслуговування транспортного засобу або його окремих агрегатів; корозії, що виникла внаслідок: недотримання вимог щодо експлуатації, взаємодії з агресивними речовинами природнього або хімічного походження, будь-якими відходами або речовинами, що мають агресивну кислотну або лужну дію, природних явищ; а також на витратні матеріали (в тому числі фільтри, рідини, свічки запалювання тощо) та електричні засоби освітлення.


5.4. У випадку виявлення недоліків товару під час його експлуатації протягом гарантійного строку, Постачальник та Покупець зобов’язуються діяти відповідно до наступного порядку:


5.4.1. В день виявлення недоліку товару (звернення споживача до Покупця із рекламацією), Покупець здійснює фото-фіксацію зовнішнього вигляду товару, номеру кузову та пробігу автомобіля, на який його було встановлено, а також відео-фіксацію процесу неналежної роботи товару, опитує споживача з приводу обставин виникнення недоліку;


5.4.2. В електронному кабінеті клієнта, розміщеному в інтернет-магазині Постачальника в розділі «Гарантія» Покупець завантажує форму Акту рекламації у форматі «.doc» та заповнює його в електронній формі. В Акті рекламації зазначається дата встановлення товару, № кузову транспортного засобу, дата виявлення недоліку, обставини виявлення недоліку, опис недоліку, тобто ознаки, за якими споживач або Покупець дійшов висновку про неналежну роботу товару;


5.4.3. В електронному кабінеті клієнта в розділі ВИДАТКОВІ ТА ДЕКЛАРАЦІЇ Покупець формує рекламаційну заявку та направляє її Постачальнику. До заявки Покупцем додаються: заповнений в електронній формі Акт рекламації, скан-копія наряду-замовлення, згідно якого товар встановлювався на автомобіль; файли із фото та відео-записом неналежної роботи товару;


5.4.4. В письмовій формі Акт рекламації та копія наряд-замовлення подаються Покупцем разом із товаром після отримання від Постачальника відповідної вимоги.


5.4.5. Монтаж, демонтаж, інше втручання в роботу товару, щодо якого заявлено рекламацію, здійснюється Покупцем виключно після отримання відповідного дозволу (інструкцій) від представника гарантійного сервісу Постачальника.


5.4.6. Після отримання рекламаційної заявки Постачальник направляє Покупцю відповідний електронний лист-підтвердження. Протягом часу розгляду рекламації все листування між Покупцем та Постачальником здійснюється по електронній пошті.


5.4.7. Протягом 5 днів з дати отримання рекламаційної заявки Постачальник надає Покупцю одну з наступних відповідей:
а) підтвердження рекламації;
б) відмова у задоволенні рекламації;
в) необхідність додаткового часу на розгляд рекламації.


5.4.8. Постачальник в праві прийняти рішення про необхідність додаткового часу на розгляд рекламації у випадках: відсутності додатків, передбачених п.3 цього Порядку; необхідності безпосереднього огляду товару, транспортного засобу представником Постачальника та/або додаткових консультацій з виробником товару або його уповноваженим представником в Україні.


5.4.9. Додатковий час на розгляд рекламації не може перевищувати 30 днів з дати прийняття Постачальником рішення, передбаченого підпунктом в) пункту 6 цього Порядку.


5.4.10. Висновок про результат розгляду рекламації вноситься Постачальником до нижньої частини Акту рекламації та направляється Покупцю на адресу електронної пошти. У випадку відмови у задоволенні рекламації Постачальник зазначає причину та підстави такої відмови відповідно до вимог договору та чинного законодавства.


5.4.11. У випадку підтвердження рекламації Постачальник здійснює безоплатну заміну товару в обмін на демонтований товар, щодо якого розглядалась рекламація. Відповідна відмітка про прийняття-передавання товару здійснюється в Акті рекламації. У випадку відмови у задоволенні рекламації Постачальник повертає товар Покупцю разом з копією Акту рекламації з висновком Постачальника.


5.4.12. У випадку незгоди Покупця з відмовою в задоволенні рекламації, він в праві вимагати повторного розгляду рекламації із залученням уповноваженого представника офіційного дистриб’ютора заводу-виробника в Україні.


5.4.13. Прийняття-передавання товар за гарантійними випадками здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових, буд. 9А.


5.4.14. Витрати Покупця, пов’язані з доставкою товару, рекламація за яким задоволена Постачальником, відшкодовуються Постачальником в повному обсязі.


5.5. У випадку заміни товару за гарантією, гарантійний строк на новий Товар спливає одночасно із строком гарантії, встановленим на оплачений раніше товар.

2. Дана Додаткова угода складена в двох примірниках по одному для кожної Сторони і є невід’ємною частиною Договору.


3 Додаткова угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами та діє протягом строку дії Договору.


4. Підписи Сторін:


ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «АВТОНОВА-Д»


Директор

__________________________/Б.П. Дука/

 

Особливі умови гарантії

Тормозная система Амортизаторы, пружины, рессоры Привод колеса Рулевое управление Система подвески Подшипники
Топливные насосы Свечи зажигания и накала Аккумуляторы Авто лампы Детали бензиновой топливной системы Датчики и сенсоры Лямбда-зонды Детали дизельной топливной системы Стартеры и генераторы
Усилители руля Фильтры Моторные уплотнения, прокладки и сальники Детали системы газо распределения Детали системы сцепления Детали системы охлаждения Головки блоков цилиндров Турбины Ремни и ролики
Компрессоры кондиционеров Радиаторы кондиционера Детали и компоненты системы кондиционирования
Тормозная жидкость Антифриз Омыватели Масла
Капоты, крылья, бампера, панели, решетки Ремонтные части крыльев, пороги, подкрылки Оптика Зеркала, стекла зеркал Топливные баки Масляные поддоны Амортизаторы капота и багажника Переключатели, замки и парктроники Стекло подъемники
Выхлопные системы Компоненты выхлопных систем
Щетки стеклоочистителя Хомуты

Додаткова інформація

Наряд-замовлення

 

В наряд-замовленні вказується наступна інформація:

- Відомості про об’єкт господарювання (ФОП, ТОВ, ПП тощо) який надає послуги з ремонту автомобіля: назва, адреса, номер телефону.

- Повну інформацію про замовника послуг

- Дані про автомобіль: марка, модель, номер VIN, тип двигуна, державний номер, показники одометра на момент звернення

- Перелік послуг (робіт) які виконувались та їхня вартість

- Перелік запасних частин що використовувались для ремонту

- Імена і підписи представника СТО і замовника послуг

 

В наряд-замовленні можуть бути вказані гарантійні умови на надані послуги та реалізований товар. Порядок вирішення спірних питаннь.


  Зразок наряд-замовлення

  Завантажити акт Рекламації


  Завантажити бланк додаткової угоди